EURECAT


I+D aplicada i serveis tecnològics en processos de transformació i caracterització de materials compostos, plàstics i metalls:

  • Tecnologies de fabricació en materials compostos: RTM, infusió, press-forming, pultrusió, Autoclau, HDF.
  • Tecnologies de transformació de termoplàstics: Injecció, termoconformat extrusió-bufat, extrusió-compounding, extrusió de monofilament.
  • Tecnologies de transformació de metalls: Deformació en calent, estampació, injecció i deformació incremental de xapa.
  • Tecnologies de fabricació additiva: Impressió 3D plàstica (FFF, DLP, SLS), Sinteritzat làser.

Assaigs destructius i no destructius per a caracterització.