Espectrofotòmetre d’absorció atòmica (AAS)

Equipament/Infraestructura


L’espectroscopia d’absorció atòmica és una tècnica d’anàlisi química que permet mesurar les concentracions específiques d’un material en una mescla i així determinar una gran varietat d’elements. Aquesta tècnica es pot utiltizar per a detectar un element en particular (analit) en sectors com els farmacològics, biofísics o investigació toxicològica.

 

Equips

 

AnalytickJena – ContrAA 800

Més informació: