Assajos escala laboratori de diferents usos de les NP, per exemple utilitzades com a des contaminants de compostos orgànics halogenats.

Servei


  • Realització d’estudis de l’ús de NP com a agents per l’eliminació de contaminants orgànics en aigües subterrànies.
  • Experimentació a mida de reactivitat de NP coma agents des contaminants d’aigües.

    Més informació:

Call Now Button