Assajos escala laboratori de diferents usos de les nanopartícules, per exemple utilitzades com a descontaminants de compostos orgànics halogenats

Servei


  • Realització d’estudis de l’ús de NP com a agents per l’eliminació de contaminants orgànics en aigües subterrànies.
  • Experimentació a mida de reactivitat de NP coma agents des contaminants d’aigües.

Més informació: