Caracterització morfològica i física de nanopartícules

Servei


Les nanopartícules sintetitzades i fabricades es poden caracteritzar morfològicament mitjançant microscopia electrònica (SEM, TEM), dispersió de la llum dinàmica (DLS) per determinar la morfologia de NP superior a 20nm i espectroscopia ultravioleta-visible (UV-Vis) com també la ressonància magnètica nuclear (NMR).

Més informació: