Caracterització morfològica i física de NP

Servei


Les NP sintetitzades i fabricades es poden caracteritzar morfològicament mitjançant microscopia electrònica (SEM, TEM), dispersió de la llum dinàmica (DLS) per determinar la morfologia de NP superior a 20nm i espectroscopia ultravioleta-visible (UV-Vis) com també la RMN.

Més informació:

Call Now Button