Equip de síntesi sota atmosfera inert

Equipament/Infraestructura


Equip per a realitzar síntesis i/o manipulació de precursors metàl·lics i nanopartícules.

 

Equips

 

Afora

Més informació: