Caracterització de recobriments i capes fines

Servei


Avaluació de la duresa, mòdul de Young i fatiga de contacte de recobriments i capes fines. Anàlisi morfològic de l’estructura de creixement del recobriment i anàlisi semi-quantitatiu de la composició química mitjançant tècniques de microscòpia electrònica i confocal.

Més informació: