Indentador instrumentat

Equipament/Infraestructura


Equip que mesura a nivell local les propietats mecàniques en materials metàl·lics i ceràmics. En materials fràgils ofereix la possibilitat d’avaluar la resistència a la fractura. També permet realitzar assaigs de fatiga de contacte i la realització d’assaigs de ratllat.

 

Equips

 

Nanoindentador: Nano Indenter XP de MTS (Eurecat)

 

Nanoindentador: iMicro Indenter de Nanomechanics Inc (Eurecat)

 

Nanoindentador MTS – XP (UPC)

 

Microindentador: Micro-Combi Tester de CSM Instruments (Eurecat)

 

 

Més informació: