Espectrofotòmetre ultraviolat-visible (UV-Vis)

Equipament/Infraestructura


Un espectrofotòmetre ultraviolat-visible (UV-Vis) és un instrument científic utilitzat habitualment per mesurar l’absorció i la transmissió de llum a les regions ultraviolada (UV) i visible (Vis) de l’espectre electromagnètic.

Els espectrofotòmetres UV-Vis s’utilitzen per a una àmplia varietat d’aplicacions, inclosa l’anàlisi quantitativa de mostres en dissolució, la determinació de la concentració d’una substància determinada, la caracterització de l’estructura dels compostos i l’estudi de reaccions químiques. Són especialment útils per mesurar la concentració de compostos colorits, ja que aquestes substàncies absorbeixen la llum a longituds d’ona específiques, provocant un canvi en la intensitat de la llum transmesa que es pot mesurar i relacionar amb la concentració del compost a la mostra.

 

Equips:

Dinko, UV6900 (Ecopol Tech)

Agilent Cary 60 (ONYRIQ)

Cary 4000 (ICN2)

Lambda 25 (ICN2)

SHIMADZU UV-VIS SHIMADZU (Campus Compòsits – UdG)

2750, Schimadzu (Eurecat)

Shimadzu UV-160 (UPC)

THERMO EVOLUTION 300 (UPC)

Agilent 3500 (Leitat)

Més informació: