Espectrofotòmetre ultravioleta-visible (UV-Vis)

Equipament/Infraestructura


L’espectrofotometria és una tècnica que projecte un feix de llum monocromàtica i mesura la quantitat de la intensitat de la llum absorbida després de traspassar una solució de mostra. Aquest anàlisi químic serveix per mesurar la longitud d’ona, composició i concentracions de les mostres i reaccions químiques que succeeixen dins de la mostra. També s’utilitza per a la quantificació de substàncies i microorganismes.

 

Equips

 

Dinko, UV6900


Agilent Cary 60


Cary 4000

 

Lambda 25


SHIMADZU UV-VIS SHIMADZU


2750, Schimadzu

 

Shimadzu UV-160

 

THERMO EVOLUTION 300

Més informació:

Call Now Button