Assessorament i desenvolupament de nanomaterials tèxtils i nanotecnologies

Servei


Desenvolupament de prototipus per obtenir nanofibres tèxtils de manera controlada y reproduïble, mitjançant electrospinning, tècnica que permet produir-les mitjançant carregues electrostàtiques.

Estudi de l’ús de diferents substàncies com a rebliment de fibres i nanofibres per a l’obtenció de noves fibres amb propietats especials.

L’ús de nanoparticles de carboni ens permet obtenir nanofibres per superconductors.

L’ús de nanopartícules ceràmiques en la fabricació de fibres de polièster permet obtenir polièster amb propietats especials. L’estudi dels processos de compatibilització de les dues fases és una de les línies actualment en desenvolupament.

Més informació:

Call Now Button