Espectrofotòmetre NMR

Equipament/Infraestructura


L’espectroscopia de ressonànica magnètica nuclear és una tècnica que permet obtenir dades físiques i químiques de compostos químics o partícules a través de la mesura de la radiació absorbida i emesa pels nuclis atòmics (freqüència de ressonància del protó). La seva principal aplicació és la determinació estructural de molècules orgàniques, organometàl·liques i/o biològiques.

 

Equips

 

Bruker; UltraShield plus (500 MHz/ 600 MHz)

Més informació: