Determinació de la densitat, la dinàmica i arranjament de lligands en nanopartícules

Servei


Caracterització de mida, forma i grups funcionals de nanopartícules en suspensió utilitzant espectròmetres de Ressonància Magnètica Nuclear (RMN)

Més informació: