Preparacions de nanomaterials

Servei


Metodologies químiques per sintetitzar nanomaterials, i especialment, nanopartícules metàl·liques. Modificació de les propietats físiques (per exemple, mida, morfologia) i químiques (per exemple, reactivitat química) dels nanomaterials utilizant diferents agents estabilitzants o addicionant un segon metall (per exemple, nanopartícules bimetàl·liques).

Més informació: