Deposició física de vapor (PVD i PECVD)

Equipament/Infraestructura


Tècnica per a realitzar dipòsits de capa prima sobre diferents mostres , tant monocapa com multicapa, de materials metàl•lics i ceràmics entre d’altres. Majoritàriament utilitzat per crear mostres prototipus i validar la viabilitat i compatibilitat entre productes de mercat i els dipòsits funcionals proposats. També s’utilitza per a la producció de sèries curtes.

 

Equips

 

FULLMAN 7

 

ONEDIMAN

Més informació:

Call Now Button