Analitzador elemental de carboni i nitrogen

Equipament/Infraestructura


Equip que analitza el contingut de carboni (tant de mostres orgàniques com inorgàniques) i nitrogen en les nanopartícules digerides o dissoltes.

Equips:

N/C 3100, AnalytickJena (Eurecat)

EuroVector EA3000 (Leitat)

Leco RC612L (Leitat)

Més informació: