Analitzador elemental de Carboni i Nitrogen

Equipament/Infraestructura


Equip que analitza el contingut de carboni (tant orgànic com inorgànic) i nitrogen en les nanopartícules digerides o dissoltes.

 

Equips

 

N/C 3100, AnalytickJena 

Més informació:

Call Now Button