Caracterització microestructura avançada

Servei


Anàlisi microestructura avançat mitjançant la tècnica de difracció d’electrons EBSD.

Més informació: