Estudi d’interaccions proteïna-nanopartícula

Servei


Per espectroscòpia de Ressonància Magnètica Nuclear (RMN).

Més informació:

Call Now Button