Estudi d’interaccions proteïna-nanopartícula

Servei


Estudi d’interaccions proteïna-nanopartícula per espectroscòpia de Ressonància Magnètica Nuclear (RMN).

Més informació: