Reactors Fisher-Porter de vidre

Equipament/Infraestructura


Equip per a realitzar síntesi de nanomaterials a baixa pressió/temperatura. També serveix per aplicar nanomaterials com a catalitzadors per processos químics.

 

Equips

 

Afora

Més informació: