Espectròmetre de masses

Equipament/Infraestructura


L’espectrometria de masses és una tècnica d’anàlisi que permet determinar la distribució de les molècules d’una substància en funció de la seva massa. L’aparell identifica amb precisió la composició de diferents elements químics i isòtops atòmics, separant els nuclis d’àtoms en funció de la seva relació entre la massa i la càrrega (m/q).

Equips ICP-MS:

Agilent Technologies 7500CX (Eurecat)

Agilent Technologies 7800 ICP-MS (UPC)

Aglient Technologies 8900 ICP-QQQ (Leitat)

 

Equips MALDI TOF- TOF:

Bruker – Ultraflextreme (Eurecat)

Més informació: