Aplicació de nanopartícules com a sorbents de gasos

Servei


Aplicació en processos de CCS, i absorció d´altres gasos.

Més informació: