CIT UPC


Equipaments i infraestructures

Coneixement en tecnologia de materials: Biomaterials, Composites, Polimèrics, Tèxtils, Avançats i Funcionals
Més informació: https://www.cit.upc.edu/ca/tecnologies/tecnologia/5/tecnologies_dels_materials