Impressora 3D

Equipament/Infraestructura


Equip per la producció de prototips i/o produccions de baixa escala.

 

Equips

 

TuMaker VoladoraNX+

 

Fabricació pròpi

Més informació:

Call Now Button