Analitzador de toxicitat Microtox

Equipament/Infraestructura


Equip consistent en un analitzador que permet determinar la toxicitat de substàncies líquides (aigua, solucions
aquoses) o sòlides (sòls, sediments) mitjançant l’ús d’un bacteri bioluminescent (Vibrio fischeri).

 

Equips

 

SDI 500

Més informació:

Call Now Button