Desenvolupament i caracterització de materials Metàl·lics

Servei


Assessorament en la selecció de materials, tot considerant les seves prestacions mecàniques i la seva degradació en servei.
Assistència en el processament de materials per a aplicacions estructurals, amb especial èmfasi a la relació entre la microestructura i les propietats mecàniques.
Realització d’una gran varietat d’assaigs mecànics a fi de determinar el comportament en servei de materials i components industrials.
Peritatge i anàlisi de fallides en components i estructures.
Desenvolupament de noves tècniques de caracterització en micro i nanomecànica.
Avaluació de la integritat mecànica de capes superficials per a aplicacions específiques.
Formació en l’àrea de ciència i tecnologia de materials, bàsicament en els aspectes de relació entre la microestructura i el comportament mecànic.
Estudis de corrosió metàl·lica
Estudis de recobriments per a la protecció contra la corrosió.

Més informació:

Call Now Button