Equip d’assaigs de solidesa a la llum

Equipament/Infraestructura


Equip que permet fer mesures de qualitat de color i assaigs de solidesa a la llum mitjançant el control de la degradació del color amb llum de xenó, fins a 45 °C de temperatura i fins al 65 % d’humitat.

 

Equips

 

XENOTEST 150

 

ATLAS

Més informació:

Call Now Button