Analitzador de la mida de partícula (DLS)

Equipament/Infraestructura


La tècnica de la dispersió de la llum dinàmica (DLS) s’utilitza principalment per a caracteritzar la mida i  distribució de mida de molècules i partícules dins de l’escala nanomètrica i micromètrica. Aplicable  principalment a mostres en dissolucions o que es poden dissoldre en dissolvent.

 

Equips

 

Nanosight NS300

 

Mastersizer 2000

 

Zetasizer Nano ZS

 

LM20


Zetasizeer Nano-ZS90


Mastersizer 2000 i Zetasizer Nano ZS (MATGAS) 


Nano ZS


Zetasizer Nano ZS

 

Nanosight NS300


Mastersizer 3000


BTG Mütek PCD-04


BTG Mütek SZP-06

Més informació:

Call Now Button