Duròmetre universal

Equipament/Infraestructura


Equip que permet la realització de mesures de duresa Vickers, Brinell i Rockwell, segons norma, amb valors de
càrregues aplicades entre 1 i 3000 kg.

 

Equips

 

EMCO OSTERER 

Més informació:

Call Now Button