Forn de assajos d’envelliment accelerat (PAV Pressure Aging Vessel)

Equipament/Infraestructura


Equip que permet realitzar processos d’envelliment accelerat de productes bituminosos mitjançant pressió i temperatura.

 

Equiqs

 

Prentex 9300 

Més informació:

Call Now Button