Espectroscopi Mössbauer

Equipament/Infraestructura


L’espectroscopia Mössbauer és una tècnica basada en l’emissió i l’absorció ressonant dels raigs gamma en sòlids. Aquesta tècnica permet la caracterització cristal·loquímica de materials fèrrics, cristal·lins i amorfs, per determinació de la microestructura hiperfina.

 

Equips

 

Fabricació pròpia

Més informació:

Call Now Button