Desenvolupament i caracterització de materials per al medi ambient

Servei


Anàlisi de contaminants inorgànics
Anàlisi de metalls pesants en sòls i aigües
Avaluació de contaminants ambientals (inmissió, espais tancats)
Avaluació de contaminants atmosfèrics (emissió)
Determinació de contaminants orgànics
Determinació de la càrrega contaminant en afluents urbans i industrials
Eliminació de contaminants atmosfèrics i en aigües
Estudis de diagnosi ambiental i basats en anàlisi de cicle de vida
Gestió i valorització de residus
Recuperació de metalls nobles amb membranes
Valorització de residus

Més informació:

Call Now Button