Recobriment de sèries curtes de peces amb un o diversos materials en capa fina

Servei


Mitjançant les tècniques de Sputtering i PECVD es recobreixen en sèries més o menys curtes (depenent del tamany de la peça), amb materials metàl·lics i ceràmics que confereixen a la superfície un nou aspecte o propietat fisico-química.

Més informació:

Call Now Button