Desenvolupament i caracterització in-vivo de biomaterials

Servei


Disseny experimental, gestió i execució d’estudis in-vivo en diferents models animals: ratolí, conill, porc, gos i ovella. amb la finalitat d’avaluar la resposta tissular de biomaterials, la determinació de paràmetres de resistència,adhesió, remodelació òssia estàtica i dinàmica, així com l’avaluació de la capacitat regenerativa tissular.

Més informació:

Call Now Button