Analitzador d’espectres/Mesurador EMI

Equipament/Infraestructura


Analitzador de camps electromagnètics. L’equip pot treballar en dos modes: un d’anàlisi d’espectre i
l’altre d’anàlisi d’EMI. El rang de freqüències de treball és de 9 kHz a 2,9 GHz

 

Equips

 

Agilent 8594EM 

Més informació:

Call Now Button