Analitzador de transmitància UV

Equipament/Infraestructura


Equip que permet determinar la transmitància UV de teixits, cremes i recipients, així com el factor de protecció
UV “in vitro” dels teixits i el factor de protecció solar de cremes i productes d’ús tòpic.

 

Equips

 

Labsphere 

Més informació:

Call Now Button