Espectroscopia Raman

Equipament/Infraestructura


És una tècnica d’espectroscopia que analitza la dispersió inelàstica (dispersió Raman) de la llum monocromàtica d’un làser en el rang de llum visible, infrarroig proper o ultravioleta. Aquesta tècnica s’utilitza per analitzar l’estructura química de mostres, síntesi i seguiment de processos químics.

 

Equips

 

Vish Qontor Raman de Renishaw 

Més informació:

Call Now Button