Icmab


ICMAB-CSIC genera nous coneixements en ciències de materials i el transfereix a la indústria dins de l’Espai Europeu de Recerca. Els temes de recerca de l’ICMAB (recerca i desenvolupament bàsics i aplicats) són els següents: Conversió i sistema d’emmagatzematge d’energia sostenible Superconductors per a aplicacions de potència Electrònica d’òxid Electrònica molecular Biomaterials nanoestructurades multifuccionals

Call Now Button