Perfilòmetre

Equipament/Infraestructura


Equip per a la mesura mecànica de gruixos des de 1 nm fins a 1 mm. En el cas de ser òptic també permet realitzar mesures i caracteritzacions 3D en superfícies.

 

Equips

 

Alphastep D500

 

Profilm 3D(Filmetrics Inc.)

 

KLA TENCOR Profilometer P16+ 

Més informació:

Call Now Button