Micronització de substancies

Servei


Disposem de diverses tecnologies de micronització que eviten o redueixen la utilització de dissolvents en la precipitació o molinada de substancies per a la micronització evitant la seva possible degradació per la temperatura.

Més informació: