Microscopi electrònic de transmissió (TEM)

Equipament/Infraestructura


La microscòpia electrònica de transmissió (TEM) és una tècnica que permet l’obtenció d’imatges d’alta resolució d’objectes mitjançant un sistema de transmissió d’electrons Aquesta tècnica permet l’obtenció de detalls de la composició interna i es requereix de mostres ultrafines, ja que la imatge s’obté dels electrons que travessen la mostra.

 

Equips

 

JEOL JEM-1400

 

FEI Tecnai G2 F20 HR(S)TEM

 

JEOL JEM-2010

 

 

Més informació:

Call Now Button