Anàlisi de composició, morfologia i microestructura de precipitats

Servei


Estudis de morfologia de precipitats per Scanning Electronic Microscope (SEM), composició per Energy Dispersive X-Ray i microestructura per difracció de raigs X (DRX).

Més informació:

Call Now Button