RIMSA


Rimsa es defineix com una PIME especialitzada en convertir idees innovadores en oportunitats de negoci en forma de materials i matèries primeres d’alt valor afegit per a la modificació de la fricció, el reforç discontinu i les tecnologies de generació i emmagatzematge d’energia verda.