Biodeposició de superfícies i preparació de bioxips

Servei


Mitjançant l’ús d’una impressora molecular automatitzada i d’elevada versatilitat (Nano eNabler) és poden preparar patrons definits per l’usuari de gotes o línies amb una elevada resolució espacial. L’aparell permet dispensar volums mínims (de atto a femtolitres) de solucions de diversa naturalesa i sobre una gran varietat de superfícies (metàl·liques, plàstiques, de cel·lulosa, etc.).  L’instrument és apropiat per a la funcionalització de biosensors amb biomolècules, nanopartícules, o altres materials com grafè, per la preparació de micro/nanoarrays o de substrats per al cultiu cel·lular.

Més informació: