IMB-CNM-CSIC


Equipaments i infraestructures

L’Institut de Microelectrònica de Barcelona (IMB-CNM-CSIC) és un centre d’investigació que es dedica a la investigació i desenvolupament bàsic i aplicat, l’educació i la formació en micro i nanotecnologies, components i sistemes. La seva missió és millorar el coneixement i contribuir a la implementació de solucions basades en aquestes tecnologies en nous productes per tal de resoldre els reptes de la societat.