Propietats mecàniques

Servei


Amb un analitzador dinamomecànic (DMA), podem mesurar l’elasticitat (mòdul de Young) i la dissipació mecànica en materials de rigideses tan variables com els plàstics, els metalls, les ceràmiques o fins i tot alguns biomaterials com la fusta i els ossos. Aquestes mesures les podem fer també en funció de la temperatura, de -150 a +300 ºC

Més informació:

Call Now Button