Micro i nanoencapsulació d’actius

Servei


Desenvolupament de projectes de R+D a mida en encapsulació. Polímers i copolímers de diferents naturaleses químiques: vinílics (acrílics, acetats…), de condensació (poliuretans, poliamides, poliureas, policarbonats…), biopolímers (alginats, hialurònics, cel·luloses, àcid polilàctic…). Partícules amb mides micro i nano, composicions i nanoestructures variades. Síntesi, modificació i caracterització. Síntesi, modificació i caracterització.

  • Materials de les matrius: biopolímers o polímers sintètics.
  • Sistemes d’encapsulació: coacervació i reticulació, evaporació/precipitació de solvent, polimerització in-situ per emulsió i miniemulsió, polimerització interfacial, spray drying i inclusió molecular.
  • Morfologia de les càpsules: Dispersió en matriu, core-shell o agregats. Càpsules hermètiques o poroses.
  • Funcions: Protecció enfront d’agents externs (Llum UV, oxidació, temperatura, cisalla), Millora de la compatibilitat amb altres co-formulants, Alliberament controlat dels actius, Sistemes de estímul-respota, Emmascaraments…

Més informació:

Call Now Button