Fabricació de superfícies nanoestructurades mitjançant nanolitografia col·loidal en grans superfícies

Servei


Fabricació de nanoestructures amb diverses formes incloent nanodiscs, nanoel.lipses, nanofilaments, nanocons, nanoforats de diversos materials metàl.lics (ex. Au, Co, Ni, Fe, Cu…), dielèctrics (ex., SiO2, Al2O3) i semiconductors (ex, Si, Ge) sobre diferents substrats (Si, polímer, vidres, metalls….). La mida de les nanoestructures pot ser des de 40 nm a 2000 nm en direcció transversal, i alçades des de 1 nm a diverses micres.

Més informació:

Call Now Button