Estudis de simulacions quàntiques

Servei


Les simulacions son rellevants per a aplicacions industrials en els camps de l’electrònica, espintrònica i termoelectricitat. Els mètodes desenvolupats poden predir les característiques dels dispositius amb sensors, fotodetectors, distribuïdors tèrmics, STT-MRAM, … així com de materials de referència per a propietats a la carta (elèctriques, tèrmiques, de spin). Les simulacions de materials es poden utilitzar des d’escales de diversos milers de milions d’àtoms fins a escales experimentals i industrials.

Més informació:

Call Now Button