Consultoria de materials

Servei


Recerca de nanomaterials adients a les necessitats del client.

  • Recerca bibliogràfica de materials en bases de dades, actualitzades per requeriments tècnics i amb disponibilitat comercial.
  • Estudis tècnics de viabilitat de nous materials, formulacions o composites.
  • Estudis d’alternatives sostenibles per materials i processos de risc i/o tòxics.

Més informació:

Call Now Button