Caracterizació de nanomaterials per mètodes electroquímics

Servei


Avaluació d’activitat electroquímica, processos de corrosió, protecció catòdica/anòdica de nanomaterials metàl·lics, semiconductors i dielèctrics inorgànics i polimèrics amb mètodes de polarització anòdica/catòdica i espectroscòpia d’impedància electroquímica

Més informació:

Call Now Button