Anàlisi de condensadors

Servei


La capacitància dels condensadors està definida per la constant dielèctrica i la constant de pèrdues del dielèctric que contenen. Aquestes constants no són realment constants; depenen –de vegades molt fortament- de la temperatura.  Podem mesurar aquestes dues propietats en un rang de temperatures molt ampli que va des de 10 K fins a 600 K

Més informació:

Call Now Button