SQUID MPMS

Equipament/Infraestructura


Marca: QUANTUM DESIGN

Model: MPMS-XL

Caracterització de les propietats magnètiques dels materials.

Més informació:

Call Now Button